Francia-német zsoldoskompánia a XVII. századból

A céljainkról

Ez a blog a Mare Temporis Alapítvány egyik élet­mód­re­konst­ruk­ci­ós kísérletének dokumentálásra jött létre. A kísérlet során egy XVII. század eleji, fiktív gyalogos alakulat - a Donauer Fähnlein ("Dunai Zászlóalj") - életét rekonstruáljuk.
A kísérlet a korabeli forrásokon ala­pu­ló felszerelés és ruházat ki­a­la­kí­tá­sá­ból, a korabeli harctéri taktikák el­sa­já­tí­tá­sá­ból és be­gya­kor­lá­sá­ból, egy korhű katonai tábor fel­ál­lí­tá­sá­ból és működtetéséből áll.