Francia-német zsoldoskompánia a XVII. századból
2012. február 9., csütörtök

Bőr viaszozása

A bőr viaszozásának lényege, hogy a bőr rostjai között lévő teret vi­asszal tölt­jük ki, ezzel impregnáljuk, és keményítjük a bőrt. A viasz ki­hű­lé­se után, a viasz meg­ke­mé­nye­dé­se miatt, egy formatartó és vi­szony­lag kemény anyagot ka­punk, amelyből ren­ge­teg­fé­le dolog ké­szít­he­tő, a különféle tokoktól kezdve, tás­ká­kon és tarsolyokon át, egészen a kulacsokig és védőfelszerelésekig.

Maga a technika rendkívül egyszerű, fogjuk a keményíteni kívánt bőrt, és olvasztott viaszba mártjuk. Megvárjuk, míg teljesen át­i­ta­tó­dik, aztán kivesszük, és hagyjuk kihűlni, és készen is vagyunk vele. Pár dologra azért mindenképpen érdemes figyelni a testi épségünk, és a családi béke megóvása végett. Legelőször viaszt kell vennünk, ha lehet mindenképpen méhviaszt, de hol? Mindenképpen érdemes kinézni a helyi piacra, ahol a mé­hé­szek árulják, vagy egy vegyszer üzletbe, ahol lehet rendelni. Végső megoldásként felhasználhatunk méhviaszból készült gyertyákat is, de ezeknek az ára általában elég borsos.
Tepsiben felolvasztott és kihűlt viasz
Ha megvan a viasz, azt fel kell olvasztani. Erre a célra nagyon jól használhatóak a tepsik, a nagyobb alapterületük miatt kevesebb viasz is elég lehet nagyobb bőrökhöz. Arra figyeljünk, hogy olyan edényt használjunk, ami már nem fog hiányozni a háztartásból, mert ha egy­szer egy alkalmatosságban viaszt olvasztottunk, utána már csak ne­he­zen lehet kitakarítani azt, ezért erre egy régi, már használaton kívüli lehet a legmegfelelőbb.
A viaszt tegyük a tepsibe, és a tepsit a tűzhelyre, gyújtsunk alá, és már olvad is a viasz. Arra figyeljünk, hogy már teljesen megolvadjon a viasz, de még ne forrjon fel. Ez az az a rész, ami a leginkább ve­szé­lyez­tet­he­ti a családi békét. Hiszen a lecsöppenő viasz megdermed, és utá­na már csak nehezen tisztítható, ráadásul, ha gáztűzhelyet hasz­ná­lunk, akkor a lecsöppenő viasz ki is gyulladhat. Ezért min­den­kép­pen tegyük meg a megfelelő óvintézkedéseket. A munkafelületet fedjük le újságpapírral, a serpenyő alá pedig tegyünk alufóliát. Ez­zel meg tudjuk védeni a konyha tisztaságát és épségét. Ha ki­gyul­lad­na, akkor semmiképpen se vízzel oltsuk, inkább fojtsuk el a tüzet egy nehezen gyulladó szövettel, vagy bőrrel!

Olvadt viaszba mártott bőr
Ha formatartó tárgyat szeretnénk bőrből készíteni, akkor 1,8-2,2 mm vastagságú bőrt vegyünk. Ha viszont védőfelszerelést akarunk készíteni, akkor 3,5-4,5mm-es vagy ennél vastagabb kruppon bő­rö­ket hasz­nál­junk. A viaszozás során bőrtől függően, egy pici zsu­go­ro­dás­sal min­den­kép­pen kell számolnunk, vagy a darabokat via­szoz­zuk, és utána szabjunk, vagy pedig készítsük el a tárgyat, és az egé­szet egyben via­szoz­zuk. Mielőtt a bőrt belemártanánk a viaszba, győ­ződ­jünk meg róla, hogy az ne legyen nedves. Ha a nedves bőrt tesszük a viaszba, akkor a víz pillanatok alatt elforr a bőrből. Hirtelen nagy gőz fog képződni, ami miatt forró viasz fog min­den­fe­lé fröcskölni, és a bőr teljesen össze fog ugrani és hasz­nál­ha­tat­la­nul felkeményedik. A méhviasz olvadáspontja 62-64°C körül van, és 205°C a lob­ba­nás­pont­ja. A mártáshoz használjunk fogót, ellenkező esetben csú­nyán meg tudjuk égetni magunkat.

Felpuhult bőr fogóval megfogva
Miután belemártottuk a bőrt, akkor az kikészítésétől függően, egy-két perc alatt teljesen átitatódik viasszal, így ha ezzel végeztünk, akkor ki is vehetjük, és letehetjük a munkafelületre. Ekkor a fö­lös­le­ges viaszmennyiséget csöpögtessük le róla, vagy itassuk fel új­ság­pa­pír­ral, esetleg háztatási papírtörlővel.

A fölösleges viasz felitatása
Mikor kivesszük a bőrt, azt fogjuk tapasztalni, hogy a merevebb bő­rök is teljesen felpuhultak, és nagyon jól alakíthatóak. Nem kell megijedni, a bőr a kihűlés után fog megkeményedni, és addig jól ala­kít­ha­tó, ezért ekkor helyezzük rá az elérni kívánt formára vagy présbe, és várjuk meg, míg teljesen kihűl. A viasz nagyon jól tartja a hőt, így ekkor is legyünk óvatosak, hogy elkerüljük az égési sé­rü­lé­se­ket. Alkarvédő vagy kesztyű készítésénél, mikor a testünk a forma, mindenképpen öltözzünk több rétegben alá. Ezzel el is készültünk a bőr viaszozásával.
Ne felejtsük el magunk után kitakarítani! Először is szellőztessünk ki. Utána, ha minden óvintézkedésünk ellenére is pár csepp viasz ke­rült a munkafelületre, akkor azt takarítsuk fel. Ezeket meleg vi­zes ronggyal vagy pengével tudjuk a legkönnyebben eltüntetni. A tep­si viaszt hagyjuk teljesen kihűlni, és csak utána tegyük el, hiszen fel­hasz­nál­ha­tó lesz legközelebb is.

A viaszozott bőrön, egy idő után, a használat miatt, apróbb re­pe­dé­se­ket fogunk felfedezni. Ezektől, nem kell megijedni, mert nem a bőr repedezik, hanem csak a viasz. Ezeket a repedéseket viszonylag egyszerűen el tudjuk tüntetni. Először a repedéseket átkenjük egy kis melegített képlékeny viasszal, majd az egészet berakjuk a sütőbe, és újraolvasztjuk, majd hagyjuk kihűlni. A plusz viasz be­szí­vó­dik a repedésekbe, kitölti őket, amitől a repedések kihűlés után el fog­nak tűnni.