Francia-német zsoldoskompánia a XVII. századból
2013. május 17., péntek

Térdnadrág, 2. rész - szabás, varrás

A cikk folytatásában a muskétás nadrágjának szabásának és össze­ál­lí­tá­sá­nak leírása következik.

A nadrág nyers színű gyapjúszövetből és pamut-len kevert vászonból készült. A gyapjúszövet eredetileg fehér volt, de túlságosan vakító szí­nű­nek találtuk, így festéssel adtunk neki egy halvány barnás tó­nust. Barna színt elég könnyen előállíthatunk, például vad­gesz­te­nyé­ből, dió burkából, vagy akár ezek megbarnult leveleiből is, ám mi - tavasz lévén - teával festettünk. A XVII. század elején a tea épp csak megjelent Európában, így valószínűleg nem hasz­nál­ták tex­til­fes­tés­re (legalábbis forrást nem találtam rá), de manapság ez leg­könnyeb­ben beszerezhető növényi festék. A teának nincs erőteljes szí­ne, így a céljainknak (a vakító fe­hér­sé­get tompítandó) éppen meg­fe­lelt.

A befestett gyapjúszövetet nagyjából 70-75 cm széles darabokra vág­tam, így a korabeli szövőszéknek megfelelő szélességű anyagot kaptam. Elsőnek levágtam a derékhoz egy tenyérnyi széles csíkot, a ma­ra­dé­kot pedig négy egyforma darabra vágtam. Négy ugyanekkora da­ra­bot szabtam a közbélésnek való vászonból is, illetve a négy ki­seb­bet a bé­lés­hez. A zsebeknek két hosszú téglalapot szabtam.

A külsőket először egyesével összedolgoztam a közbéléssel, össze­varr­tam őket, majd külön össze­ál­lí­tot­tam a bélést és a zsebeket is. Ezután el­tet­tem a varrógépet, és a többi rész már kézzel készült.

A szélek eldolgozásánál a Tudor Taylorban[1] leírt módszert kö­vet­tem: az egyik anyagszélt rövidebbre vágtam, és a másikat kö­ré­hajt­va, huroköltésekkel levarrtam.

A bélés varrásai belülről. 

Az összeállítás első lépéseként a zsebeket tettem a helyükre, az ol­dal­var­rás­ba. Először huroköltésekkel összefogtam az anyagokat, majd piros ferdepánttal szegtem el. A tulajdonosa kérésére a nad­rá­gon ez lett az egyetlen díszítő elem.

A zseb vörös szegéssel

A nadrág derekát egy erős cérnával összehúzva ráncoltam be, majd a béléssel együtt varr­tam be a derékhoz levágott pántba.

A ráncolás a deréknál. A varrás itt egy egyenes öltés,
amely átmegy az összes rétegen

A térdeknél a derékhoz hasonlóan, egy-egy gyapjúszalagba varrtam be a ráncolást. Miután a bélést és a külsőt is beráncoltam a megfelelő méretre, pe­len­ka­öl­té­sek­kel összefogtam a széleket, kívülről rá­varr­tam a sza­la­got, majd visszahajtva huroköltésekkel rögzítettem a bel­ső oldalon.

A visszahajtott szegély levarrása és a beráncolt bélés a térdnél

Mivel a bélés adja meg a nadrág hosszát, akkor sem csúszik le, ha nincs egy külön térdszalaggal odakötözve a vádli fölé. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a nadrág szárának nem kell szo­ros­nak lennie térdnél, így nem tettem rá gombolást. A lábak kö­zöt­ti részen egy-egy arasznyit kihagytam a rán­co­lás­ból, hogy ott ne gyűljön össze sok anyag, ami kényelmetlenné a járást.

A nadrágszár alja. A képen jól látható a ráncolt külső és a sima belső oldal.

Ezután következtek a gombok és a gombylyukak. Az alábbi lelet alapján készült óngombokat varrtam fel a sliccet szegő ferdepántra.

A gombok és a gomblyukak a sliccen

A kész nadrág kiterítve

Források
  1. Mikhaila, N., Malcolm-Davies, J.: The Tudor Tailor: Reconstructing Sixteenth-Century Dress. Costume and Fashion Press, Hollywood (2006). ISBN: 9780896762558