Francia-német zsoldoskompánia a XVII. századból
2012. március 16., péntek

Egy kétéves kislány ruhája, 1. rész - források

Évente néhány alkalommal a családom is részt vesz az új­ra­ját­szás­ban, így természetesen a kétéves lányomnak is kellett ké­szí­te­nem egy rend korabeli ruhát.
A korabeli gyerekruha forrásául több festményt böngésztem át, és vé­gül a Le Nain fivérek egyik képén találtam meg azt a ruhácskát, ame­ly az ötletet adta.

A kép jobb alsó sarkában az édesanyja ölében alvó kislányon jól ki­ve­he­tő­ek az egyes ruhadarabok. A festmény 1641-es, tehát a bemutatni kívánt korszak utáni, de több festmény megnézése után arra ju­tot­tam, hogy az egészen kis gyerekek ruhája nemtől függetlenül egy bő ing­­ből és egy szoknyából állt az ezt megelőző időszakban is, sőt jó­val később is. A nagyobb gyerekek ruhái a felnőttekéhez hasonló sza­bá­sú­ak voltak, amint ez a fenti képen is látszik.

Rubens egyik 1620-ra datált rajzán egy nagyon hasonló ru­ha látható egy szaladó gye­re­ken, így a két kép alapján már össze is állnak a gye­rek­ru­há­zat elemei, amelyek a következők:
  • ing
  • szoknya és kabát
  • kötény
  • vászonsapka
  • harisnyák
  • cipő

Kisgyerekekre való ruha  szabásmintáját nem sikerült felkutatnom, így a képekre és a Janet Arnold által leközölt, hat éves kislánynak készült ruhára[1] ha­gyat­koz­va kellett kialakítanom a ruhát. A fenti Rubens-rajzon jól látszik, hogy az alsóruha a felsővel azonos hosszúságú, és bő sza­bá­sú, hogy ne akadályozza a mozgást - illetve bizonyára azért is, hogy tovább jó legyen. A három réteg ruha jól elkülönül, az ing a fel­haj­tott ruhaujjnál és a szoknyaszél alatt látszik ki, a kötény pedig a gye­rek nyakába van akasztva, és előre és hátra is leér a ruha végéig. A fe­jén a vászonsapka fölött egy kitömött szövethurkát visel, amelyet a fejsérülések elkerülése érdekében adtak a még járni tanuló kicsikre. Ezt a biztonsággal futó lányomnál én már nem tartottam fon­tos­nak.
Az aláb­bi­ak­ban még mutatok pár képet, amiken az egyes ru­ha­da­ra­bok, illetve egyes részleteik jobban látszanak. Természetesen ezeken túl szám­ta­lan hasonló ábrázolást találhatunk, amelyek bemutatása azonban meghaladja e cikk kereteit.

Harisnya:
Rembrandt: Koldusok az ajtónál (1648)
Forrás: Web Gallery Of Art

Ing ujja:
Pieter de Grebber: Anya és gyemeke (1622)
Forrás: Web Gallery Of Art 

Cipő:
Caravaggio: Madonna del Rosario (1607, részlet)
Forrás: Web Gallery of Art

Szoknya és kabát háta, sapka és egy derékra kötött kötény:
Jan Steen: Veszekedő kártyajátékosok (1665, részlet)
Forrás: Web Gallery Of Art

Ez a legutolsó Jan Steen-kép végül nagyon megtetszett, egyrészt a színei miatt, másrészt pedig mivel elég sok részlet kivehető rajta, és így az elkészítéshez is használható segédlet. A cikk következő ré­szé­ben az e festmény alapján készített ruha megvarrásáról írok.

Források
  1. Arnold, J.: Patterns of Fasion 1560-1620. Macmillan Publishers Ltd, London (1985). ISBN: 0896760839