Francia-német zsoldoskompánia a XVII. századból
2012. december 31., hétfő

Doublet, 2. rész - anyagok, szabás, varrás

Az előző részben a csíkokkal foglalkoztam javarészt, most pedig foly­ta­tom a doublet elkészítésével: a többi anyag kiválasztásával és a sza­bás­sal.
A kora újkori felsőruházatról általában azt érdemes tudni, hogy több rétegnyi, és többféle anyagból készültek. A nem látható ré­sze­ken jel­lem­ző­en olcsóbb szövetet alkalmaztak, sőt, a más ruhákból meg­ma­radt nyesedékek felhasználása is általános volt. Ezeket fi­gye­lem­be véve a doublet el­ké­szí­té­sé­hez a korábban már kiválasztott gyap­jú­szö­vet mellé natúr lenvásznat kerestem bélésnek, és elő­szed­tem a ma­ra­dé­kos dobozomat is.

 
Jost Amman szabója a Ständebuchból
(forrás: Wikisource)
A korabeli szabók ta­ka­ré­ko­san bántak az anyaggal, és hulladék, mint olyan, nem létezett. Jost Amman szabót ábrázoló metszetén az asztal alatt látható a láda, amibe a lehulló ma­ra­dé­ko­kat do­bál­ták. Ezt később tö­més­nek, bélésnek hasz­nál­ták fel, de elő­for­dult, hogy ruha kül­se­je is készült belőle[1]. A köz­bé­lést ezzel a tech­ni­ká­val ké­szí­tet­tem el, pa­mut-, len- és gyap­jú­nye­se­dék­ből, ame­lye­ket egy lap­pá fér­cel­tem össze.

Legelsőnek kiszabtam a bélést, hiszen az az a rész, amely a ruha szűk szabása miatt a felsőtestre simul. Ezt aztán a tulajdonosára iga­zí­tot­tam, majd szétbontottam, és az alapján szabtam ki a többi ré­te­get is. A méretre igazítás során arra figyeljünk, hogy legalább egy ing még lesz alatta, tehát egy kicsivel bővebbre kell ven­nünk a bé­lést. Én a karoknál elkövettem azt a hibát, hogy az alanyom az első próbánál pólót viselt, így a karoknál szűkebb lett a bélés, mint kel­lett volna. Szerencsére, mivel a bélésről volt szó, egyáltalán nem éreztem prob­lé­más­nak, hogy betoldjak egy kétujjnyi széles csíkot a varrásba.

Az ujjba utólag betoldott vászoncsík az ujj hasítékánál

A bélés méretéhez igazodva férceltem össze a nyesedékekből a köz­bé­lést. A szebb tartás érdekében a mellkason vastagabbat ké­szí­tet­tem, míg a hátrésznél a válltól a hát közepéig fokozatosan vékonyodót. A hát alsó részébe már csak egy réteg vászon került, az ujjakba pedig nem tettem közbélést.

A hátrészen lévő közbélés egyik fele

A bélésre rávarrtam a közbélést, ezután újabb próba következett, ezt követően összeállítottam a külső réteget. Itt nagyon kellett ügyelni, hogy a csíkok a varrásnál elvágólag találkozzanak.

A csíkok illesztése a hátvarrásnál

A külső csíkos gyapjút és a belső vásznat visszahajtottam a végleges méretére, a közbélést pedig ehhez igazítva vágtam le, majd a három réteget hurkoló öltésekkel varrtam össze. A ruha aljánál ugyanezt a módot követtem, de itt már hozzáférceltem a korábban összevarrt leffentyűket is (a szabásmintán látható négy apró darab).

A többrétegű anyagszélek összedolgozása hurkoló öltésekkel a ruha
alsó szélén. A képen jól látható a leffentyűk eltérő bélése.

A leffentyűk és a törzsrész alsó szélének találkozását egy vá­szon­csík­kal szegtem el, amely egy ujjnyival túllóg az eldolgozott anyag­szé­len, ebbe kerültek azok a fűzőlyukak, amelyekkel a doubletet a nadrághoz lehet majd erősíteni.

A leffentyűk elszegése és a fűzőlyukak a deréknál

A szegéshez a doublet többi részén fekete fer­de­pán­tot használtam, az ujjak végeit pedig egyszerű egye­nes öltésekkel varrtam össze. A szegéshez használt cérna színe a gyapjúszövet csíkozásához il­lesz­ke­dik.

A ferdepántos szegés a doublet széleinél.

Ezt követte a gomblyukak kivágása és elszegése, szintén a kül­ső­höz igazodó cérnával.

A gombok és a gomblyukak. 

A kész doubletre legutolsó lépésként felfűztem a gombokat és fel­varr­tam a franciakapcsokat a csuklóhoz és a nyakhoz. A gombok ón-ólom ötvözetből készültek korabeli lelet alapján, a kap­csok pe­dig réz­drót­ból. A gomb­fü­lek­nek nem varrtam külön fűzőlyukakat, ha­nem csak a szö­vet szálai között dugtam át a füleket a másik ol­dal­ra, és a gomb­lyu­kak­ban hátul bőrszíjat fűztem végig.

A bőrszíjjal felfűzött gombok a bélés felől.

A kapcsok a csuklónál. A bőség a két fül segítségével változtatható.

A kapcsok a galléron. Az ellentétesen felvarrt párok a szétkapcsolódást
 hivatottak megakadályozni.

A kész doublet.

Források
  1. Mikhaila, N., - Malcolm-Davies, J.: The Tudor Tailor: Reconstructing Sixteenth-Century Dress, Costume and Fashion Press, Hollywood, 2006, ISBN: 9780896762558
  2. Arnold, J.: Patterns of Fasion 1560-1620. Macmillan Publishers Ltd, London (1985). ISBN: 089676083.